Caderno SESC_videobrasil – Ocupacao do espaco 03

TÍTULO:

Caderno SESC_videobrasil – Ocupacao do espaco 03

AUTOR(ES):

V.V.A.A

EDITORIAL:

SESCSP

AÑO:

2007

LUGAR DE EDICIÓN:

Sao Paulo