Caderno SESC_videobrasil – Ocupacao do espaco 04

TÍTULO:

Caderno SESC_videobrasil – Ocupacao do espaco 04

AUTOR(ES):

V.V.A.A

EDITORIAL:

SESCSP

AÑO:

2008

LUGAR DE EDICIÓN:

Sao Paulo